ĐƠN VỊ TƯ VẤN NGUỒN LỰC

Hệ thống phát triển nguồn lực doanh nghiệp, học tập đào tạo, chia sẻ nội bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng lực lượng kế thừa.

LIÊN HỆ

Hệ thống E-Learning

Đơn vị tư vấn nguồn lực

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Tốc độ của sự thay đổi và áp lực liên tiếp trong kỷ nguyên mới khiến ban lãnh đạo công ty nhận ra rằng: việc xây dựng tổ chức của tương lai là một thách thức quan trọng cần làm ngay lúc này. Mức độ quan tâm này báo hiệu một sự thay đổi: phải thiết kế lại một tổ chức mới nhằm tích cực xây dựng các mạng lưới và hệ sinh thái các dịch vụ kinh doanh trong tương lai. Doanh nghiệp đang chạy nước rút để cấu trúc hệ thống nhân sự với các nhóm quản lý và lãnh đạo đã được trao quyền để vận hành và hành động.

HOTLINE

DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI

Khối kinh doanh tiếp thị

Năng động, tự tin và sáng tạo

Khối vận hành

Linh hoạt, nhanh chóng và tốc độ

Ban tổng giám đốc

Quyết đoán, chủ động và hiệu quả

Phòng ban trực thuộc

Gắn kết, phối hợp và chủ động

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

0

Học viên đã tham gia

0

Chương trình đặc biệt

0

Sự kiện nhân sự

0

Đối tác chiến lược